Projekty

Hmotnostně-spektrometrické zobrazování 

Hmotnostně spektrometrické zobrazování (MSI, z angl. mass spectrometry imaging) umožňuje mapování distribuce chemických látek na různých površích. V naší laboratoři využíváme MALDI-MSI pro mapování prostorové distribuce lipidů v cílových tkáních. Naším současný hlavním cílem je odhalit změny v distribuci lipidů v myších tkáních sloužících jako modelové pro neurodegeneraci.

Instrumentace

Pro některé aplikace je výhodné komerční hmotnostní spektrometry dále upravovat. V naší laboratoři se věnujeme vývoji nových typů iontových zdrojů, zejména pro aplikace v ambientní hmotnostní spektrometrii a HPLC/MS s nízkými průtoky mobilní fáze.

Lipidomika

V naší laboratoři se věnujeme vývoji nových metod pro analýzu lipidů a jejich aplikaci na biologický materiál. Náš současný výzkum je zaměřen především na zavedení tzv. shotgun lipidomických přístupů a na vývoj metodiky pro podrobnou charakterizaci molekulárních druhů lipidů v rámci menších lipidových tříd.

Struktura malých molekul

K určování struktury organických molekul využíváme přesná měření hmotností iontů a jejich fragmentů. Fragmenty získáváme srážením iontů s atomy a molekulami plynů, případně interakcemi iontů s fotony nebo elektrony. Některé sloučeniny je potřeba před vlastní analýzou chemicky modifikovat.