ÚOCHB

Hmotnostní spektrometrie

Skupina Josefa Cvačky
Vědecko-servisní skupina
PHYS cluster

O naší skupině

Skupina využívá a vyvíjí hmotnostně-spektrometrické a chromatografické metody pro strukturní charakterizaci, identifikaci a kvantifikaci organických látek. Zabýváme se hmotnostní spektrometrií nízkomolekulárních látek i biopolymerů, analýzami komplexních směsí látek i sledováním prostorové distribuce sloučenin ve vzorcích. Používáme jak komerčně dostupné přístroje, tak i zařízení, která sami vyvíjíme. Výzkumné projekty se zaměřují na analýzu lipidů novorozeneckého mázku, strukturní analýzu a hmotnostní zobrazování lipidů, analytické postupy v proteomice a na vývoj nových iontových zdrojů. Naši expertízu v oblasti hmotnostní spektrometrie nabízíme zaměstnancům našeho ústavu v rámci spoluprací a servisních měření.
image

Publikace

The use of 1,5-diaminonaphthalene for matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry imaging of brain in neurodegenerative disorders
The use of 1,5-diaminonaphthalene for matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry imaging of brain in neurodegenerative disorders
Talanta 201: 364-372 (2019)
The selection of a suitable matrix and deposition technique constitutes a critical step in successful matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry imaging measurement. In the present work, we compared three techniques of matrix deposition, specifically, sublimation and spraying of 1,5-diaminonaphthalene with two automatic sprayers, ImagePrep and iMatrixSpray. The studied methods were evaluated in experiments for the analysis of lipid composition in the brains of two mouse models of neurodegeneration: APP/PS1 mice with plaques of amyloid β (Aβ) peptides and THY-Tau22 mice with pathologically hyperphosphorylated Tau protein, two hallmarks of Alzheimer\'s disease-like pathology. The sublimation method provided irreproducible results because of significant matrix loss due to the high vacuum in the ion source and laser irradiation. In contrast, the ImagePrep and iMatrixSpray provided stable film of the matrix. The deposited matrix was stable during the measurement, and…
Helicenes Built from Silacyclopentadienes via Ring-by-Ring Knitting of the Helical Framework
Angewandte Chemie International Edition 58 (6): 1654-1658 (2019)
Squaramate‐Modified Nucleotides and DNA for Specific Cross‐Linking with Lysine‐Containing Peptides and Proteins
Angewandte Chemie International Edition 58 (38): 13345-13348 (2019)