ÚOCHB

Skupina Josefa Cvačky

Hmotnostní spektrometrie
Core Facility
PHYS cluster

O naší skupině

Skupina hmotnostní spektrometrie využívá a vyvíjí hmotnostně-spektrometrické a chromatografické metody pro strukturní charakterizaci, identifikaci a kvantifikaci organických látek. Zabýváme se hmotnostní spektrometrií nízkomolekulárních látek i biopolymerů, analýzami komplexních směsí látek i sledováním prostorové distribuce sloučenin ve vzorcích. Používáme jak komerčně dostupné přístroje, tak i zařízení, která sami vyvíjíme. Výzkumné projekty se především zaměřují na analýzu lipidů novorozeneckého mázku, strukturní analýzu a hmotnostní zobrazování lipidů a na vývoj nových iontových zdrojů. Naši expertízu v oblasti hmotnostní spektrometrie nabízíme zaměstnancům našeho ústavu v rámci spoluprací a servisních měření.

image